Untitled Document
sayfa1 | sayfa 2 | sayfa 3
AS CIVATA
DIN Örnek Çizim Açıklama DIN Örnek Çizim Açıklama
125 - Düz rondelalar 607 Bombe başlı tırnaklı cıvatalar
126 - Düz rondelalar 609 AKB.alıştırmalı cıvatalar
127 Yaylı rondelalar 610 AKB.alıştırmalı cıvatalar
186 Çekiç başlı dibi dört köşe
cıvatalar
912 Metrik imbus cıvatalar
188 Çekiç başlı tırnaklı cıvatalar

931 Altıköşebaşlı metrik
cıvatalar
261 Çekiç başlı ucu iç vidalı cıvatalar 933 - Altıköşebaşlı tamdiş metrik
cıvatalar
434 Konik dörtköşe
U rondelalar
934 Altıköşe metrik somunlar
435 Konik dörtköşe
I rondelalar
935 Taçlı somunlar
439 - Kontra somunlar 936 Kontra somunlar
555 Altıköşe metrik somunlar
937 Taçlı somunlar
558 Altıköşebaşlı tamdiş metrik
cıvatalar
938 Saplamalar
e ~ 1 d
601 Altıköşebaşlı metrik
cıvatalar
939 e ~ 1,25 d
603 Kasa cıvataları
940 e ~ 2,5 d
604 Havşabaşlı tek tırnaklı metrik cıvatalar
960 AKB metrik ince dişli cıvatalar mam.kal. A ve B